Foto: Knut Buer©
©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

Kjøpe bilder? Send e-post her
Buy pictures? Send me a mail20061201

03_bar80_vestlandsfanden 04_bar80_vestlandsfanden 10_bar80_vestlandsfanden 13_bar80_vestlandsfanden
25_bar80_vestlandsfanden 29_bar80_vestlandsfanden 30_bar80_vestlandsfanden 32_bar80_vestlandsfanden
33_bar80_vestlandsfanden 34_bar80_vestlandsfanden 35_bar80_vestlandsfanden 37_bar80_vestlandsfanden
39_bar80_vestlandsfanden 43_bar80_vestlandsfanden 52_bar80_vestlandsfanden 55_bar80_vestlandsfanden
56_bar80_vestlandsfanden 58_bar80_vestlandsfanden 61_bar80_vestlandsfanden 64_bar80_vestlandsfanden
66_bar80_vestlandsfanden 68_bar80_vestlandsfanden 70_bar80_vestlandsfanden 72_bar80_vestlandsfanden