Foto: Knut Buer©
©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

Kjøpe bilder? Send e-post her
Buy pictures? Send me a mailSupport for Wigwam - 20061209

01_podium_20061209 04_podium_20061209 05_podium_20061209 08_podium_20061209
09_podium_20061209 12_podium_20061209 13_podium_20061209 15_podium_20061209
17_podium_20061209 20_podium_20061209 22_podium_20061209 24_podium_20061209
25_podium_20061209 26_podium_20061209 28_podium_20061209 29_podium_20061209
30_podium_20061209 33_podium_20061209 34_podium_20061209 36_podium_20061209