Foto: Knut Buer©
©©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

Kjøpe bilder? Send e-post her
Buy pictures? Send me a mail


BULLSEYE
20061230

bar80

003_bar80_bullseye 004_bar80_bullseye 007_bar80_bullseye 008_bar80_bullseye
010_bar80_bullseye 012_bar80_bullseye 013_bar80_bullseye 015_bar80_bullseye
042_bar80_bullseye 049_bar80_bullseye 054_bar80_bullseye 055_bar80_bullseye
061_bar80_bullseye 064_bar80_bullseye 067_bar80_bullseye 070_bar80_bullseye
095_bar80_bullseye 114_bar80_bullseye 123_bar80_bullseye 139_bar80_bullseye