Foto: Knut Buer©
©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

Kjøpe bilder? Send e-post her
Buy pictures? Send me a mail20070126
i

bar80

002_grandcafe 007_grandcafe 018_grandcafe 019_grandcafe
020_grandcafe 023_grandcafe 027_grandcafe 031_grandcafe
035_grandcafe 042_grandcafe 057_grandcafe 068_grandcafe
069_grandcafe 070_grandcafe 079_grandcafe 083_grandcafe