Foto: Knut Buer©
©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

Kjøpe bilder? Send e-post her
Buy pictures? Send me a mail

20070209

bar80i

002_bar80_Oleivars 007_bar80_Oleivars 010_bar80_Oleivars 011_bar80_Oleivars
014_bar80_Oleivars 018_bar80_Oleivars 020_bar80_Oleivars 025_bar80_Oleivars
041_bar80_Oleivars 048_bar80_Oleivars 051_bar80_Oleivars 061_bar80_Oleivars
077_bar80_Oleivars 087_bar80_Oleivars 090_bar80_Oleivars 092_bar80_Oleivars
096_bar80_Oleivars 101_bar80_Oleivars 115_bar80_Oleivars 119_bar80_Oleivars
137_bar80_Oleivars 147_bar80_Oleivars 156_bar80_Oleivars 159_bar80_Oleivars