Foto: JKKLstudio.com - Knut Buer©
©Alle bilder på disse sidene er beskyttet av "lov om åndsverk,mv." Ulovlige nedlastninger og bruk, vil bli strafferettslig forfulgt.
©All photos in this site is protected by "lov om åndsverk,mv.". Unlawful uploading and use will have juridical consequences.

20080905-06

031_granittrock1 059_granittrock1 077_granittrock1 090_granittrock1
094_granittrock1 111_granittrock1 165_granittrock1 169_granittrock1
181_granittrock1 263_granittrock1 311_granittrock1 363_granittrock1
006_granittrock2 039_granittrock2 051_granittrock2 058_granittrock2
069_granittrock2 074_granittrock2 093_granittrock2 131_granittrock2
153_granittrock2 167_granittrock2 173_granittrock2 190_granittrock2
209_granittrock2 244_granittrock2 255_granittrock2 278_granittrock2
317_granittrock2 350_granittrock2 353_granittrock2 366_granittrock2
369_granittrock2 399_granittrock2 413_granittrock2 474_granittrock2
511_granittrock2 519_granittrock2 545_granittrock2 585_granittrock2
602_granittrock2 617_granittrock2 692_granittrock2 717_granittrock2
767_granittrock2 775_granittrock2 815_granittrock2  

TO TOPP