JKKLstudio - Ringproductions
Denne 12 bilders sekvensen viser oppbygging av et ring-design
(bildene skifter etter 5 sekunder automatisk).

001 imagesampling

001. Image sampling